• Tatjana Uzunova Georgievska - CEO
  • Milco Uzunov - CEO, Producer
  • Marija Uzunova - Excecutive Project Manager
  • Mabela Trendafilova - Office Assistent
  • Borche Momiroski - Audio Engineer
  • Davor Jakimovski - Video Editor and Graphics Designer
  • Mihail Uzunov - Technical Manager
  • Lazar Mitev -  Video Editor and Graphics Designer